رواق

بالادیده
هنگامى که میلیونر مشهور آقاى (هنرى فورد) کتاب (یهود، یگانه مشکله جهان) را انتشار داد، آنقدر یهود با سلاح (ضدّ سامى) با او جنگ کردند که بالاخره مجبور شد نامه‏اى که خود یهود نوشته بودند بعنوان معذرت خواهى، او امضاء کند و از آنها پوزش بطلبد(12). (حاییم وایزمن) مىگوید: ما هر کجا برویم سلاح (ضدّ سامى) را با خود حمل خواهیم کرد(13). و یهود این سلاح را در آمریکا، انگلستان و فرانسه بکار برده و نتائج بسیار مفیدى را از آن بدست آورده است.

همیشه عقده‏هاى حقارت واکنشهاى زیان‏آورى داشته است، ولى تاریخ واکنشى بسان واکنشهاى عقده یهود ندیده است، واکنشى که دهها جنگ را بپا کرده است و صدها میلیون انسان را بکشتن داده است.
یهودیها براى جبران آن همه زجرها، محفلها و حزبهاى گوناگونى تشکیل دادند، تا بوسیله آن بتوانند انتقام آن همه فشار و سختگیریهاى مردم را از ملّتهاى ضعیف و ناتوان بگیرند...

الف: اولین محفل آنها که در قرن هفدهم تأسیس شد، محفل (ماسونى) بود که پیروزى‏هاى زیادى را نصیب یهود کرد(1). بطوریکه در اعلامیه‏هاى خود بیان نمودند، سه هدف اساسى را در محافل خود دنبال مى‏کنند.

1 ـ محافظت از یهودیسم در کلّ جهان.

2 ـ نابود کردن سایر ادیان جهان.

3 ـ دمیدن روح کُفر و الحاد، در ملّتها(2).

سرچشمه محفل از بریتانیا بود و در تمام جهان از آنجا شروع شد و به سرپرستى آن:

اولین محفل آنها در پاریس در سال1732 میلادى تأسیس گردید.

و اولین محفل ماسونى در جبل الطارق در سال1727م و در آلمان در سال1733م، در پرتغال در سال1735م، در هلند در سال1745م در سویس در سال1740م، در دانمارک در سال1745م، در ایتالیا در سال1763م، در بلژیک در سال1765م، در شوروى در سال1771م آغاز بکار کرده و تا سال1907م پنجاه محفل علنى تشکیل شد(3).

ب: دومین واکنش آنها تأسیس سازمان (بناى برث) در تاریخ 13/10/1842م بود. این سازمان که در شعله‏ور کردن آتش جنگهاى جهانى اوّل و دوّم سهیم بود(4) از طرف مهاجرین یهود بوجود آمد.

در عهد آیزن هاور رئیس جمهور اسبق آمریکا که خودش رئیس این سازمان بود، آقاى (فلیپ کلولزنیک) را بعنوان رئیس نمایندگان آمریکا در سازمان ملل متحد تعیین کرد.

در حال حاضر این سازمان در آمریکا و کشورهاى اروپائى بطور علنى مشغول فعالیّت است(5).

ج: سومین واکنش آنها، جنبش (صهیونیسم) بود.

هدف این جنبش ارتجاعى و نژادى آن بود که حکومت موهوم و خیالى بنى اسرائیل را باز گرداند و بر خرابه‏هاى مسجدالاقصى (هیکل حضرت سلیمان) را بنا کند(6).

ابتداى این حرکت را مى‏توان سال1816م دانست، گرچه هرتسل (1860 ـ 1904م) براى اولین بار آن را علنى کرده و خیلى‏ها آن را از ابتکارات هرتسل دانسته‏اند.

به عقیده صهیونیستها هر یهودى صهیونى است، ولى لازم نیست که هر صهیونى یهودى باشد، زیرا اسامى اعضاء این حرکت افراد زیادى را نام مى‏برد که هیچ یک آنها یهودى نبوده است، مانند: (چرچیل، ایدن، ترومان، آیزن هاور، کندى و جانسون).

چرچیل در اواخر حیات خود مى‏گفت: من یک صهیونى واقعى هستم و افتخار مى‏کنم(7).

(پُرُتُکلهاى(8) حکماى یهود) از آنِ همین حرکت است. این کتاب خطرناکترین برنامه‏هاى صهیونیها را براى سیطره بر جهان فاش مى‏کند(9).

د: چهارمین واکنش یهود را جمله (ضدّ سامى)(10) تشکیل مى‏دهد، که این دروغ بزرگ سلاح بُرّنده یهود شده است.

یهودیان چگونه از آن استفاده مى‏کنند؟!

دست‏هاى خرابکار یهود بر همه جنگها و کشمکشهاى جهان اثر گذاشته، ولى مگر کسى مى‏تواند آن را فاش کند؟

1 ـ هنگامى که خاندان سلطنتى (ساسون) در سال 1832( إلى) 1864 تجارت مواد مخدر را بدست گرفتند و مردم در این عمل اظهار نارضایتى کردند، یهودیان فریاد زدند (ضدّ سامى).

2 ـ هنگامى که یهود دو جنگ جهانى اوّل و دوّم را برپا کردند، مردم خواستند آنها را مفتضح کنند، فریاد زدند: (ضدّ سامى).

3 ـ هنگامى که دکترهاى یهودى در آمریکا میکروب سرطان را براى آزمایش به چند جوان مسیحى تزریق کردند و مردم خواستند از آن جلوگیرى کنند، فریاد زدند: (ضدّ سامى)(11).

4 ـ هنگامى که میلیونر مشهور آقاى (هنرى فورد) کتاب (یهود، یگانه مشکله جهان) را انتشار داد، آنقدر یهود با سلاح (ضدّ سامى) با او جنگ کردند که بالاخره مجبور شد نامه‏اى که خود یهود نوشته بودند بعنوان معذرت خواهى، او امضاء کند و از آنها پوزش بطلبد(12). (حاییم وایزمن) مىگوید: ما هر کجا برویم سلاح (ضدّ سامى) را با خود حمل خواهیم کرد(13). و یهود این سلاح را در آمریکا، انگلستان و فرانسه بکار برده و نتائج بسیار مفیدى را از آن بدست آورده است.

 

 

آرمانهاى غیر انسانى

یگانه آرمان یهود که صراحتا اعلام مى‏شود آن است که یک دولت یهودى جهانى بپا کنند، یعنى همه دنیا را تحت تصرّف خویش در آورند.


این حکومت بنا به گفته خود آنها از اسرائیل سرچشمه خواهد گرفت و پس از غلبه بر (نیل تا فرات) در راه آن گامهاى بزرگترى خواهند برداشت.


به عقیده آنها، اگر از (نیل تا فرات) را بدست بیاورند بقیه مناطق، خواهى نخواهى تسلیم خواهند شد، زیرا این منطقه که با منابع سرشار خود ثروتمندترین مناطق جهان را تشکیل مى‏دهد، گلوى دنیا محسوب مى‏شود و کسى که بتواند بر آن حکومت کند چنان است که بر جهان حکومت داشته است.


تورات مى‏گوید: در آن روز به ابرام (ابراهیم) گفت: این زمین را به نسل تو خواهم داد، از نهر مصر تا نهر بزرگ فرات(14).


تا آنکه خداوند تو و نسل تو باشم... همه زمین‏هاى غربت تو را به تو و نسل تو بر مى‏گردانم... زمین‏هاى کنعان را به ملک ابدى تو خواهم در آورد(15). یهود پروردگار ما در (حوریب) با ما سخن گفت: بس است آنچه در این کوه توقف نمودید، بروید بالاى کوه اموریین جنوب و سواحل دریا و زمین‏هاى کنعان و لبنان تا نهر بزرگ فرات را به تصرّف درآورید. داخل شوید و زمینهائى را که خداوند به آنها قسم یاد کرده که آنها را به ابراهیم و اسحاق و یعقوب و فرزندان آنها بدهد تملّک کنید(16).


یهود براى تحقّق بخشیدن به این نویدها و مژده‏هاى دیگرى که در (تلمود) وارد شده است در مرحله اوّل یک حکومت مخفیانه مرکب از300 یهودى را تشکیل داد و یک نفر را (وارث سلیمان و داود) بعنوان پادشاه آن انتخاب نمود.


این حکومت مخفى در حقیقت صاحب مال، نفوذ و همه کاره اروپا بود(17).


آقاى (ولترراتنو) یهودى در روزنامه خود در تاریخ 25/12/1909 مى‏نویسد: سرنوشت اروپا فقط بدست300 نفر که هریکى رفقاى دیگر خود را بخوبى مى‏شناسد تعیین مى‏گردد. این300 نفر که همه یهودى مى‏باشند، داراى وسائل کافى براى سرنگون ساختن رژیمهاى مخالف هستند.


یهود این حکومت جهانى خود را به یک افعى بسیار بزرگى تشبیه مى‏کنند که از سال70م، براى نابود کردن جهان در حرکت است. دُم این افعى در فلسطین باقى خواهد ماند و سر آن به حرکت خواهد آمد، تا آنکه تمام دنیا خراب شود و در این وقت سر او از این جهانگردى ننگین خود باز گشته و در شهر بیت‏المقدّس زیر پرچم یهود آرام خواهد گرفت.


ولى چون این آرمان کاملاً غیر انسانى، با وجود ادیان و اخلاق، امکان‏پذیر نبوده است، آنها سخت مى‏کوشند تا از اخلاق و دین مفهومى باقى نماند.


خاخام (ریچران) در یکى از سخنرانى‏هاى خود که بر سر قبر (سیمون بن یهوذا) در شهر براغ سال1869م، ایراد کرده و در مجله (کانت مپران) که در تاریخ 1/7/1880م، چاپ شده است، مى‏گوید: پدران گذشته ما هر ساله کنفرانسى بر سر این قبر تشکیل مى‏دادند و این وظیفه ما است که اوّل هر قرن این کنفرانس را تشکیل داده و براى سیطره بر جهان طرح و برنامه‏ریزى بنمائیم.


اکنون هیجده قرن از جنگ یهوذا تا این زمان مى‏گذرد، براى این که خداوند وعده داده است ابراهام قدرت پیدا مى‏کند بر جهان و در این مدّت یهود، اهانتها و جسارتهاى زیادى بخود دیده و چندین بار قتل عام شده، ولى آنها تسلیم نشده و اگر در دنیا پراکنده مى‏باشند علّتش این است که دنیا ملک آنها است.


و اضافه مى‏کند: اینک ملّت ما گامهاى بزرگى را بسوى قله جهان برداشته و هر روز که مى‏گذرد بر قوّت و قدرت و نفوذ ما افزوده مى‏شود. ما خداوند این زمان را که عبارت از طلا است مالک هستیم، همان خداوندى که هارون آن را بصورت گوساله‏اى در آورد و ما آن را پرستش کردیم و اینک بصورت خداوند تمام مردم جهان در آمده است. در آن لحظه که طلاهاى جهان بدست ما در آید وعده‏هاى أبراهام (ابراهیم(ع)) را عملى خواهیم کرد و بر جهان سیطره کاملى خواهیم یافت.

 

 

یهود و آمریکا

آیا آمریکا در دست یهود است؟(18) این سؤال پس ازجنگ اخیر 1967م مسلمانان و اسرائیل و پس از آنکه آمریکا جانب یهود را گرفت، زیاد بر سر زبانها آمده است.


ولى قبل از هر چیز خوب است خلاصه‏اى از کتاب (یهود یگانه مشکله جهان) را نقل کنیم.


در حدود400 سال است یعنى از همان اوائل ورود (کلمبس) که یهود وارد آمریکا شده‏اند و از همان روز تا بحال زحمات زیادى کشیده تا بالاخره توانستند این کشورى را که امروز بزرگترین و ثروتمندترین کشورهاى جهان محسوب مى‏شود تحت نفوذ خود درآورند. و با آنکه (سویفیسات) حاکم آن روز به نیویورک که یکى از مستعمرات هلند بود، اعلامیه‏اى صادر کرد و در آن از یهود درخواست نمود از نیویورک خارج شوند، ولى در اثر سهام‏هاى زیادى که یهود در شرکتهاى هلندى داشتند، مدیران آنها از (ستویفیسات) خواهش کردند که از این امر صرف نظر کند.


آنچه را که این حاکم توانست انجام دهد این بود که به آنها اجازه نداد دکانهاى خود را بر سر چهار راهها و محلهاى عمومى و پرجمعیّت قرار دهند. ولى همان نیویورک، امروز بصورت محله‏اى از محلّه‏هاى یهود در آمده است. و بطور کلّى نیویورک بزرگترین مرکز یهود بشمار مى‏رود، زیرا همه تجارتخانه‏ها، کارخانه‏ها، صنایع و زمینها، ملک یهود است، هرگز به کسى اجازه نخواهند داد تجارت کند و یا ثروتى بهم رساند. بنا براین آمریکائیها نباید تعجب کنند هنگامى که خاخامهاى یهودى ادعا مى‏کنند که آمریکا همان میعاد گاهى است که پیامبران آنها وعده داده‏اند و نیویـورک، اورشلیم آنها و سلـسله جبـال راکى کوههاى (صهیون) است(19).


در ایّام (جورج واشنگتن) تعداد یهود بیش از چهار هزار نفر نبوده آنها در زمان جنگ استقلال، جانب آمریکا را گرفتند و حتّى به اهالى مستعمرات، کمکهاى زیادى کردند.


ولى پنجاه سال از این تاریخ نمى‏گذشت، که تعداد آنها از3300000 نفر بیشتر شده، امّا امروز تعداد آنها براى هیچکس معلوم نیست و این خود یکى از سیاستهاى یهود است زیرا سرشمارى آمریکا بدست آنهاست.


شما اگر تعداد فرانسوى‏ها، آفریقائى‏هاى ساکن آمریکا را از دولت بپرسید، فورا به شما اطلاع خواهند داد، تعداد آسیائى‏ها هم همه معلوم است، ولى آنچه معلوم نیست و همچنان در مخفى بودن آن کوشش بسیارى مى‏شود تعداد یهود است و شاید خود دولت هم آن را نداند زیرا پرونده‏هاى راجع به این موضوع همیشه مفقود و مجهول است(20).


معمولاً سینماها، تآترها، تجارت شکر، تجارت گندم، تنباکو، فولاد و پنجاه درصد از تجارت گوشت و بیش از 60٪ از تجارت کفش و اغلب صنایع، ادوات موسیقى و جواهرات و تمام مشروبات الکلى و صندوقهاى وام جهانى در دست یهود است(21).


بطور قطع مى‏توانیم بگوئیم که ملّت آمریکا راضى نبوده و نخواهد بود که یهود بازارهاى تجارتى خود را در این کشور متمرکز سازند، زیرا تاریخ چنین نشان داده که هرکشورى که یهود در آن تمرکز داشته باشد عوامل فساد در آن زیاد شده و در نتیجه کشورهاى دیگر نسبت به آن بدبین خواهند شد، چنانچه این امر نسبت به اسپانیا، آلمان و بریتانیا اتفاق افتاده است.


بسیار مى‏شنویم که بریتانیا چنین کرده است و آلمان چنان نموده است، ولى در واقع یهود آن را انجام داده و هیچ ارتباطى به دولت بریتانیا و آلمان ندارد.


امروز آمریکا بهمین درد مبتلاست و هر کارى را که یهود انجام مى‏دهند به نام ملّت آمریکا تمام مى‏شود، در صورتى که ملّت آمریکا از آن مبرّا مى‏باشد(22).


امروز ملّت آمریکا فقط با عینکهائى که یهود بر چشم آنها نهاده‏اند به دنیا مى‏نگرد و این بدبختى دیگرى است که نصیب ما مى‏شود.


یهود در هرگوشه و کنارى نفوذ کرده‏اند و حتّى کلیساهاى مسیحى در آمریکا تحت نفوذ آنهاست و در حقیقت منبرهاى کلیساها وسیله‏اى از وسائل تبلیغات یهودى مى‏باشد.


به عقیده من اگر کشیشها و کاردینال‏ها به حرفهاى خود رسیدگى کنند، خواهند دید که 70٪ از حرفهاى آنها از افکار یهودى سرچشمه گرفته است(23).


برنامه‏هاى اقتصادى آمریکا فقط بدست یهود اجرا مى‏شود.


شاید افکار عمومى مردم و سرمقاله‏هاى روزنامه‏هاى آمریکا، از افکار خود یهود، یهودى‏تر است.


اگر در دنیا مکانى وجود داشته باشد که افکار یهودى را به مردم تزریق کند، همان کنیسه‏هاى آمریکا است(24).


اگر یهود در اعماق کلیساها دست یافته‏اند، آیا ممکن است در دانشگاهها دست نداشته باشند؟


تمام دانشگاههاى آمریکا از نفوذ یهود و افکار و عقائد آنها رنج مى‏برند(25).


در آمریکا دو سازمان یهودى وجود دارد یکى به نام (کهیلا نیویورک) و دیگرى به نام (کابینه یهودى آمریکا).


(کهیلا) امروز به صورت یک حکومت مستقلى در آمده است، تمام قراردادهاى او قانون حساب مى‏شود و شاید این سازمان قویترین اتّحادیّه‏هاى یهودى را تشکیل مى‏دهد.


علّت هجرت کردن روزافزون یهود به نیویورک، وجود همین سازمان است. (کهیلا) نسبت به یهود حکم رُم نسبت به نصارى و مکّه نسبت به مسلمانان را دارد(26).


وجود کهیلا دلیل بسیار محکمى است بر علیه کسانى که مى‏گویند: (یهود یک عنصر منقسم برخود و متنافرى را تشکیل مى‏دهد)، زیرا در این سازمان امپریالیستها و توده‏ئیها و خاخامهاى یهودى چون برادر بر سر یک میز نشسته و زیر پرچم (یهوذا) براى مقاصد خود نقشه ریزى مى‏کنند(27).


هر فرد یهودى در آمریکا دست کم در یک سازمان مخفى اسم نویسى کرده است(28).


کهیلا نام خود را تغییر داده و نام (کنفرانس یهودى جهانى) را براى خود نهاده است و تقریبا تمام آرمانهاى خود را به تحقّق رسانده است(29).


هزاران سازمان مخفى تابع کهیلا وجود دارد.


خوب است از این آقایان یهود که همیشه سعى کرده‏اند خود را وطن پرست قلم داد کنند، سؤال کنیم: این سازمانها براى چیست؟ و بر علیه کیست؟ و آنها چرا اینقدر تلاش مى‏کنند تا نیویورک را از هر عنصر مخالفى جدا سازند؟ و اگر فرض کنیم آنها وطن پرست هستند هیچ احتیاجى به سازمان نخواهند داشت(30).


کهیلا درس عبرتى است که دنیا باید آن را به خوبى فرا گیرد تا از سرعت نفوذ یهود باخبر بوده و صورت جهانى که به فرمان یهود حکم مى‏کند در نظر بیاورد(31).


حزب جمهورى آمریکا دامن گرمى براى یهود بوده است و لذا همیشه این حزب در انتخابات پیروز مى‏شود و در حقیقت این حزب را همان سازمان کهیلا مى‏چرخاند.


تعیین رئیس جمهورى آمریکا جز به دستور یهود، بدستور و فرمان کس دیگرى نیست، ولى بیچاره ملّت آمریکا گمان مى‏کند که خود آنها رئیس جمهورى را تعیین مى‏کنند، چنانچه رئیس جمهور پس از انتخابات با آنها کج رفتارى کند، آنقدر در باره او دزدى کشف خواهد شد! که بالاخره یا تسلیم مى‏شود و یا از صحنه بیرون مى‏رود.


هنوز یهود همان سیاست قدیمى خود را در پیش گرفته است مبنى بر این که نباید یهودى را جلو انداخت، بلکه باید بیگانگان را صورت قرار داده و یهود در پشت صحنه باشند. فایده این کار این است که آنها با سرکاربودن بیگانگان بیش از ظاهر بودن یهود مى‏توانند اغراض خود را اعمال کنند، زیرا اگر یهودى رئیس باشد و علنا به اهداف یهود کمک کند، مردم او را متهم کرده و شاید از یهود متنفر شوند، در صورتى که اگر آنها همچنان زیر پرده باشند هیچگاه مورد اتهام قرار نخواهند گرفت و در این صورت هم از انتقاد، سالم مى‏مانند و هم خواسته‏هاى خود را جامه عمل مى‏پوشانند(32).


در آمریکا سازمان دیگرى وجود دارد به نام (سازمان تامانى). گرچه این سازمان در ظاهر از صحنه‏هاى سیاسى خارج شده ولى در واقع اگر قوى‏تر و با نفوذتر نشده باشد ضعیف‏تر نشده است. سرمایه این سازمان را از تجارت جنس ظریف (زنان و دختران) و مواد مخدر تأمین مى‏کنند!.


چندى پیش دولت آمریکا تحقیقاتى در این باره بعمل آورده و مردم بدترین نوع جنایت (یعنى تجارت جنس ظریف) را به چشمهاى خود مشاهده کردند و آنقدر رسوائى این عمل زشت، بالا بود که بسیارى از این بازرگانان بشردوست یهودى، مجبور شدند که نام و فامیلى خود را عوض کنند! و اینک بهترین و معروفترین فامیلهاى یهودى در نیویورک اسمهاى مستعار دارند(33).


تآتر... و سینما


دیرزمانى است که یهود مى‏کوشد تا هرچه وسائل تبلیغاتى است مانند تآتر و سینما را منحصرا تحت تصرف خود در آورد. و معمولاً چون تآتر تأثیر شگرفى در مغز و تفکّر افراد جامعه مى‏گذارد، یهود کارى کرده است که برنامه تآتر دست آنها باشد تا هیچ نمایشى بر علیه آنها اجرا نشود(34).


سیطره یهود، منحصر به تآتر نیست بلکه از یک طرف تمام سینماها از مال یهود است و از طرف دیگر صاحب امتیاز آنها مى‏باشند و همچنین است شرکتهاى فیلم بردارى که همه یهودى مى‏باشند.


مشکل اینجاست که هرجا یهودى باشد مشکلات و انحرافات فراوان است، هر یهودى به سهم خود مى‏کوشد تا اخلاق ملّتها را فاسد کند و از این راه بر مغز و روح مردم پیروز شود.


این مشکل بصورت رسوائى بزرگى در تآترها و سینماهاى آمریکا به وضوح دیده مى‏شود(35).


موسیقى... و یهود


مردم از آنکه خانه‏هایشان محل رقص و غنا و موسیقى شده است بستوه آمده‏اند ولى آنها نمى‏دانند که موسیقى و غنا جزو احتکارات یهود است، این یهود هستند که جوانهاى ما را یک مشت افراد نادان و کم‏اطلاع به بار آورده‏اند.


و همین موسیقى (جاز) که امروز درهر محفلى صورت وحشتناک خود را ظاهر مى‏کند یکى از اختراعات خطرناک یهود است که آن را براى فساد اخلاق جوانان ساخته‏اند(36).


معمولاً اگر کسى در فساد هائیکه جامعه امروز را تهدید مى‏کند تحقیقى بعمل آورد بدون شک خواهد یافت که دست یهود در تمام آنها دخالت دارد و حتّى جنگهاى خونینى که تا به حال هزاران انسان را به کشتن داده است بدست مرموز یهود برپا شده است(37).


شراب... و یهود


جون فوستر فریزر در کتاب (یهودى فاتح) که در سال1916 چاپ شده است مى‏نویسد: تجارت ویسکى در آمریکا، منحصر به یهود است. و 80٪ از اعضاى کابینه بازرگانان شراب، یـهودى هستند چنانچه تجارت انـواع سیگار هم منحصر به یهود است(38).


یگانه کسیکه از شراب تبلیغ مى‏کند یهود هستند زیرا شما هیچ نمایش، کتاب قصّه، فیلم و غیره را خالى از اسم شراب نخواهید یافت. مى‏دانید چرا؟ براى این که این تجارت آنها است و آن هم تبلیغات آنها(39)! آیا پس از همه این تبلیغات نمى‏توان گفت که یهود به قسمتى از آرمانهاى خود رسیده‏اند؟

 

ادامه دارد...

منبع: yahood.net 

 

بخش 1

 

منابع:

1 ـ براى توضیح بیشتر بهمین کتاب مراجعه شود.


2 ـ (الماسونیة منشئة ملک اسرائیل)، تألیف محمّد على زعبى، بیروت1956 م.


3 ـ به دائرةالمعارف بریتانیا ماده (فرماسورى) مراجعه شود.


4 ـ (خطرالیهودیة العالمیة على‏الاسلام والمسیحیة)، صفحه154.


5 ـ (الخطر المحیط بالاسلام)، صفحه203.


6 ـ (تاریخ الحرکة الصهیونیة)، تألیف دکتر آلن تایلر.


7 ـ (خطرالیهودیة العالمیة)، صفحه172.


8 ـ قراردادها.


9 ـ (خطرالیهودیة العالمیة)، صفحه150.


10 ـ سام یکى از فرزندان حضرت نوح علیه‏السلام است واز اقوامى که به او منتسب هستند، مانند: اعراب و عبریها را سامى گویند.


11 ـ (خطر الیهودیة العالمیة)، صفحه 174.


12 ـ مقدمه کتاب (خطر الیهودیة العالمیة)، صفحه12.


13 ـ (خطر الیهودیة العالمیة)، صفحه 178.

 14 ـ سفر پیدایش اصحاح، صفحه15.


15 ـ همان مدرک، صفحه17.

16 ـ تثنیه اصحاح اوّل.

17 ـ (الیهودیة العالمیة)، صفحه135.

 
18 ـ تألیف هنرى فورد میلیونر مشهور، در این کتاب بحثهائى پیرامون تاریخ یهود در آمریکا، گوشه‏هائى از نفوذ یهود، قربانیان یا جبّاران، آیا یهود امّتى را تشکیل مى‏دهند؟ برنامه‏هاى سیاسى یهود، مقدمه‏اى بر کتاب پروتکلها، چگونه یهود از سلطه خود استفاده مى‏کنند، نفوذ یهود در سیاست آمریکا، بُلشفیکها و صهیونیستها، سیطره یهود بر تآتر و سینما، شراب، قمار، فساد، مشکله بزرگ جهان، مد و جزر در سلطان مالى یهود، سیطره بر روزنامه‏ها، دولت جامعه (یهوذا) و غیره مى‏باشد. یکى از کتابهاى سودمندى است که اخیرا در کشورهاى عربى انتشار یافته است. و این کتاب در سال1921 از طرف شرکت ماشین سازى مشهور (فورد) منتشر گردید و بلافاصله یهود نسخه‏هاى آن را جمع کرده و آتش زدند. فورد پس از تألیف این کتاب آنقدر مورد انتقاد محافل آمریکائى قرار گرفت که بالاخره مجبور شد معذرت نامه‏اى را که روزنامه‏ها از طرف او چاپ کرده بودند امضاء کند، هر نسخه‏اى از این کتاب در آمریکا800 دلار بفروش رسید!

19ـ (یهود یگانه مشکله جهان)، صفحه19.


20 ـ (یهود یگانه مشکله جهان)، صفحه58.


21 ـ همان مدرک، صفحه22.


22 ـ همان مدرک، صفحه23.


23 ـ همان مدرک، صفحه31.


24 ـ همان مدرک، صفحه33.


25ـ همان مدرک، صفحه34.


26 ـ (یهود یگانه مشکله جهان)، صفحه109.


27 ـ همان مدرک، صفحه109.


28 ـ همان مدرک صفحه110.


29 ـ همان مدرک، صفحه113.


30 ـ همان مدرک، صفحه116.


31 ـ همان مدرک، صفحه112.


32 ـ همان مدرک، صفحه132.


33 ـ همان مدرک، صفحه136.


34 ـ همان مدرک، صفحه162.


35 ـ همان مدرک، صفحه163.


36 ـ همان مدرک، صفحه184.


37 ـ همان مدرک، صفحه184.


38 ـ همان مدرک، صفحه199.


39 ـ همان مدرک، صفحه203.

رواق
بالادیده

تعداد نظر های داده شده (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر(ایمیل اجباری نیست

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
بالادیده