رواق

بالادیده

خاخامهاى یهودى طى سالهاى متمادى شرحها و تفسیرهاى خود سرانه وگوناگونى بر تورات نوشتند که همه آنها را خاخام (یوخاس) در سال1500م جمع‏آورى نموده و به اضافه چند کتاب دیگر که در سالهاى230 و500م نوشته شده بود به نام (تلمود) یعنى تعلیم دیانت و آداب یهود را جمع آورى کرد...

فلسطین
(فلسطین) اسم سرزمینى است در شرق اَدنى، که از طرف شمال به (لبنان) و از طرف شرق به (سوریه) و (اردن هاشمى) و از طرف غرب به دریاى مدیترانه و از جنوب به (مصر) متصل است.

این سرزمین داراى آثار باستانى بسیارى است که از یهود، نصارى و مسلمانان آگاهى مى‏دهد و در طول تاریخ همیشه سرآن جنگ و جدال بوده است....

فلسطین تا سال1363 هجرى قمرى در دست مسلمانان بود، پس از این، یهود به پشتیبانى استعمار انگلیس قسمتى از آن را غصب کرده و در آن دولتى به نام (اسرائیل) تشکیل دادند، قسمت دیگر آن هنوز در دست مسلمانان و پاره‏اى از اردن هاشمى را تشکیل مى‏دهد.


استعمار، پس از جنگ جهانى دوّم دولت وسیع و دامنه‏دار (سوریه) را که جزء کشورهاى عثمانى بود، به چهار قسمت تقسیم کرد.


1 ـ فلسطین را بدست یهود داد.


2 ـ لبنان را به مسحیان واگذار کرد.


3 ـ اردن هاشمى همچنین در دست مسلمانان عرب مى‏باشد.


4 ـ اسکندرونه هم در اختیار مسلمانان ترک است.


و بدین ترتیب توانست بر مسلمانان پیروز شود.


عجیب اینکه (لبنان) قبلاً جزء کشورهاى اسلامى بوده و اکثریّت جمعیّت آن با مسلمانان است، با این حال هیچ کس اعتراضى ندارد که چرا دولت لبنان باید مسیحى باشد؟!


استعمار نقش مهمّى را براى سرزمینهاى فلسطین بازى کرد تا بالاخره موفّق شد صداى اسلام را در آن خاموش سازد! ولى چیزى نگذشت که ناسیونالیسم عربى بپا خواست و با آن سخت به مبارزه پرداخت و این خود ضربه دیگرى بود که بر پیکر مسلمانان فلسطین وارد آمد، امّا اعراب دیر به فکر افتادند زیرا اگر در همان روزها همه مسلمانان براى پس گرفتن فلسطین بپا مى‏خواستند گرفتن آن، مشکل به نظر نمى‏رسید!


ولى استعمار بنا به وعده بلفورد(1) فلسطین را بدست یهود داد و غاصبین را با سر و صداهاى بیجا و بى‏مورد، محل سکونت و اقامت آنها را محکم ساخت. 

تلمود

خاخامهاى یهودى طى سالهاى متمادى شرحها و تفسیرهاى خود سرانه وگوناگونى بر تورات نوشتند که همه آنها را خاخام (یوخاس) در سال1500م جمع‏آورى نموده و به اضافه چند کتاب دیگر که در سالهاى230 و500م نوشته شده بود به نام (تلمود) یعنى تعلیم دیانت و آداب یهود را جمع آورى کرد.


این کتاب نزد یهود بسیار مقدّس و در ردیف (تورات) (عهد عتیق) قرار داد(2).


براى اینکه بیشتر به خود پرستى و آرمانهاى ضدّ انسانى یهود پى ببریم خوب است چند جمله‏اى از این کتاب را به دقّت مطالعه کنیم:(3).


الف ـ روز دوازده ساعت است:


در سه ساعت اوّل آن خداوند شریعت را مطالعه مى‏کند.


و در سه ساعت دوّم احکام صادر مى‏نماید.


در سه ساعت سوّم هم جهان را روزى مى‏دهد.


در سه ساعت آخر روز هم با حوت دریا که پادشاه ماهیها است به بازى مى‏پردازد.


هنگامى که خداوند امر کرد (هیکل) را خراب کنند خطا کرده بود به خطاى خویش اعتراف کرده و به گریه در آمد و گفت: واى بر من که امر کردم خانه‏ام را خراب کنند و هیکل را بسوزانند و فرزندان مرا تاراج نمایند.


خداوند، از آن که یهود را به چنین حالى گذاشته سخت پشیمان است و هر روز لطمه به صورت خود مى‏زند و زار زار گریه مى‏کند، گاهى از چشمانش دو قطره اشک به دریا مى‏چکد و آن چنان صدا مى‏کند که تمام اهل جهان صداى گریه آن را مى‏شنوند و آبهاى دریا به تلاطم و زمین به لرزه در مى‏آید.


هرگز خداوند از کارهاى ابلهانه و غضب و دروغ برکنار نیست.


ب ـ قسمتى از شیاطین، از فرزندان آدم هستند، آدم زنى داشت از شیاطین به نام (لیلیث) که مدّت130 سال همسر آدم بود، شیاطین از نسل او متولد شدند!!


(حواء) در این مدّت130 سال جز شیطان فرزندى نزائید زیرا او هم همسر یکى از شیاطین شده بود.


انسان مى‏تواند شیطان را بکشد به شرط این که خمیر نان عید را نیکو به عمل آورد.


ج ـ ارواح یهود، از ارواح دیگران افضل است، زیرا ارواح یهود جزء خداوند است! همچنان که فرزند جزء پدرش مى‏باشد، روحهاى یهود نزد خدا عزیزتر است زیرا ارواح دیگران شیطانى و مانند ارواح حیوانات است.


نطفه غیر یهودى، مثل نطفه بقیه حیوانات است!


د ـ بهشت مخصوص یهود است و هیچ کس به جز آنها داخل آن نمى‏شوند، ولى جهنم جایگاه مسیحیان و مسلمانان است و جز گریه زارى چیزى عاید آنها نمى‏گردد زیرا زمینش از گل و بسیار تاریک و بدبو است.


پیامبرى به نام مسیح نیامده است و تا حکم اشرا یعنى (غیر یهود) منقرض نشود، ظهور نخواهد کرد و هر وقت که او بیاید زمین خمیر نان و لباس پشمى مى‏رویاند، در این وقت است که سلطه و پادشاهى یهود باز گشته و تمام ملّتها مسیح را خدمت خواهند کرد!


آن زمان هر یهودى، دو هزار و هشتصد برده و غلام خواهد داشت.


هـ ـ بر یهود لازم است، که املاک دیگران را خریدارى کند تا آنها صاحب ملک نباشند و همیشه سلطه اقتصادى براى یهود باشد.


و چنانچه غیر از یهودى بر یهود تسلط پیدا کند، یهود باید بر خود گریه کند و بگوید: واى بر ما، این چه ننگى است که ما زیر دست و جیره خوار دیگران شده‏ایم.


پیش از آن که یهود نفوذ و سلطه کامل خود را بدست آورند لازم است جنگ جهانى برپا و دو ثلث بشر نابود شود، در مدّت هفت سال یهود، اسلحه‏هاى جنگ را خواهد سوزانید و دندانهاى دشمنان بنى اسرائیل به مقدار بیست و دو ذرع که تقریبا هزار و سیصد و بیست برابر دندانهاى عادى مى‏شود! از دهانشان بیرون خواهد شد.


هنگامى که مسیح حقیقى پا به عرصه وجود گذارد، یهود آنقدر ثروتمند و مال خواهند داشت که کلید صندوقهایشان را بر کمتر از سیصد الاغ حمل نتوان کرد!


و کشتن مسیحى از واجبات مذهبى ما است و پیمان بستن با او، یهودى را ملتزم به اداء نمى‏کند.


رؤساى مذهب نصرانى و هرکه دشمن یهود است باید در روز سه مرتبه او را لعن کرد.


(یسوع ناصرى) که ادعاى پیامبرى کرده و نصارى گولش را خوردند، با مادرش مریم که او را از مردى به نام (باندار) به زنا آورده بود، در آتش جهنم مى‏سوزند.


کلیساهاى نصارى که در آن سگهاى آدم نما به صدا در مى‏آیند به منزله زباله خانه است.


ز ـ اسرائیلى در نزد خداوند بیش از ملائکه محبوب و معتبر است. اگر غیر یهودى، یک یهودى را بزند چنان است که به عزت الهیه جسارت کرده است و جزاى چنین شخصى جز مرگ چیز دیگرى نیست و باید او را کشت.


اگر یهود نبودند، برکت از روى زمین برداشته مى‏شد و آفتاب ظاهر نشده و باران نمى‏بارید.


همچنان که انسان بر حیوانات فضیلت دارد، یهود بر اقوام دیگر فضیلت دارند.


نطفه‏اى که از غیر یهودى منعقد مى‏شود، نطفه اسب است.


اجانب مانند سگ هستند و براى آنها عیدى نیست زیرا عید براى اجنبى و سگ خلق نشده است.


سگ افضل از غیر یهودى است، زیرا در اعیاد باید به سگ نان و گوشت داد، ولى نان دادن به اجنبى حرام است.


هیچ قرابت و خویشى بین اجانب نیست، مگر در نسل و خاندان الاغ قرابتى است؟


خانه‏هاى غیر یهودى به منزله طویله است.


اجانب دشمن خدا و مثل خنزیر و قتلشان مباح است.


اجانب براى خدمت کردن یهود به صورت انسان خلق شده‏اند.


یسوخ مسیح کافر است زیرا از دین مرتد گشت و به عبادت بُت پرداخت و هر مسیحى که یهودى نشود بُت پرست و دشمن خدا خواهد بود، از عدالت خارج است و انسانى که بر غیر یهود کوچکترین ترحمى روا دارد، عادل نیست.


غش و خدعه کردن با غیر یهودى منع نشده است.


سلام کردن بر کفار (کسانى که یهودى نیستند) اشکال ندارد به شرط آن که سِرّا او را مسخره کرده باشد.


ح ـ چون یهود با عزت الهیه مساوى هستند، بنا بر این تمام دنیا و هرچه در اوست ملک آنها مى‏باشد و حقّ دارند که بر آن تسلط کامل یابند، دزدى از یهودى حرام است و از غیر یهودى جایز مى‏باشد، چون اموال دیگران مانند رملهاى دریا است و هرکس زودتر برآن دست گذاشت او مالک است.


یهود مانند زن شوهردار هستند و همچنان که زن در منزل به استراحت مى‏پردازد و شوهر، خرجى او را مى‏دهد بى‏آن که در کارهاى خارج از منزل با او شرکت کند، یهود هم به استراحت پرداخته و دیگران باید آنها را روزى بدهند.


ط ـ هرگاه یهودى و اجنبى شکایت داشته باشند باید حقّ را بجانب یهودى داد اگرچه بر باطل باشد.


براى شما جایز است که مأمورین گمرگ را غش بنمائید و براى او قسم دروغ خورید... از خاخام (صموئیل) یاد بگیرید، صموئیل از مرد اجنبى کاسه‏اى از طلا به قیمت چهار درهم خریدارى کرد، در حالى که فروشنده نمى‏دانست که آن طلا است. با این حال یک درهمش را دزدید!


ربودن اموال دیگران بوسیله ربا مانعى ندارد، زیرا خداوند شما را به ربا گرفتن از غیر یهودى امر مى‏فرماید.


به کسانى که یهودى نیستند قرض ندهید مگر آن که نزول بگیرید در غیر این صورت، قرض دادن به غیر یهودى جایز نیست و ما مأموریم که به آنها ضرر برسانیم.


حیات و زندگانى دیگران ملک یهود است، چه رسد به اموال آنها! هرگاه غیر یهودى احتیاج به پول داشته باشد آن قدر باید از او (ربا) و نزول گرفت که تمام دارائى خود را از دست بدهد.


ى ـ غیر یهودى هرچند صالح و نیکوکار باشد، او را باید کشت.


حرام است غیر یهودى را نجات بدهید، حتّى اگر در چاهى بیفتد باید فورا سنگى بر در آن گذاشت!


اگر یکى از اجانب را بکشیم مثل این است که در راه خدا قربانى کرده‏ایم.


اگر یک نفر یهودى کمکى به غیر یهودى بکند گناهى نابخشودنى مرتکب شده است.


و اگر غیر یهود در دریا در حال غرق شدن است، نباید نجاتش بدهى، زیرا آن هفت ملتى که در زمین (کنعان) بودند و بنا بود یهود آنها را به قتل برساند همه آنها نابود نشدند و ممکن است آن شخصى که در حال غرق شدن است از آنها باشد.


تا مى‏توانید از غیر یهود بکشید و اگر دستتان به کشتن او رسید و او را نکشتید، مرتکب خلاف شده‏اید.


هلاک کردن مسیحى ثواب دارد و اگر کسى نمى‏تواند او را بکشد لااقل سبب هلاکتش را فراهم نماید.


کسانى که مرتد شوند، اجنبى و اعدامشان لازم است مگر آن که براى خدعه به دیگران مرتد شده باشند.


ک ـ تعدّى کردن به ناموس غیر یهودى مانعى ندارد، زیرا کفار مثل حیوانات هستند و حیوانات را زناشوئى نیست.


یهودى حقّ دارد، زنهاى غیر مؤمنه را به غصب برباید و زنا و لواط به غیر یهودى عقاب و کیفرى ندارد.


کسى که در خواب ببیند که با مادرش زنا مى‏کند حکیم و خردمند خواهد شد و کسى که ببیند که با خواهر خود جمع شده است نور عقل نصیبش مى‏گردد.


براى یهودى مانعى ندارد تسلیم امیال و شهوات خویش شود.


هرگاه یهودى در نزد زن خود با زنى زنا کند زن او حقّ ندارد مانع او شده یا آن که بر علیه او شکایت کند.


لواط با زن جایز است، زیرا زن مانند گوشتى است که آن را از بازار خریدارى مى‏کنید و به هر طور که بخواهید آن را تناول مى‏کنید.


ل ـ قسم خوردن جایز است، خصوصا در معاملات با غیر یهود.


اصولاً قسم خوردن براى قطع نزاع تشریع شده است امّا نه براى کفّار، زیرا آنها انسان نیستند.


جایز است انسان شهادت زور بدهد، چنانچه لازم است اگر مى‏توانید بیست قسم دروغ بخورید ولى برادر یهودى خویش را در معرض خطر قرار ندهید.


بر یهود واجب است روزى سه مرتبه مسیحیان را لعن کنند و دعا کنند تا خداوند آنها را نابود سازد.


بر ما لازم است که با نصارى، مانند حیوانات معامله کنیم.


کلیساهاى نصارى، خانه گمراهان است و خراب کردن آنها ضرورى و واجب است.


م ـ ملّت برگزیده خداوند مائیم و لذا براى ما حیوانات انسانى خلق کرده است زیرا خدا مى‏دانست که ما احتیاج به دو قسم حیوان داریم، یکى حیوانات بى‏شعور مانند بهائم و حیوانات غیر ناطقه و دیگرى حیوانات ناطقه و با شعور مانند مسیحیان و مسلمانان و بودائیان و براى آنکه بتوانیم از همه آنها به اصطلاح سوارى بگیریم، خداوند ما را در جهان متفرق ساخته است و لهذا ما باید دخترهاى زیبا و خوشگل خود را به پادشاهان و وزرا و شخصیّتهاى برجسته یهود به تزویج در آوریم، تا بوسیله آنها بر حکومتهاى جهان، تسلط داشته باشیم!


گمان نکنم، آنچه نقل کردیم احتیاج به توضیح و تعلیق از ما داشته باشد زیرا خود بهترین معرف (یهود) است. چنانچه معلوم شد یهود یک حزب خطرناکى است براى فریب دادن مردم آن هم که به صورت مذهب و آئین در آمده است(4).

 


ادامه دارد ...

منبع: yahood.net

 


 

منابع:

1 ـ وزیر خارجه سابق انگلستان.


2 ـ بلکه از تورات هم بالاتر است، چنانچه (گرافت) مى‏گوید: بدانید که گفتار خاخام از گفتار پیامبر بالاتر است.

3 ـ آنچه در این فصل ذکر مى‏شود از کتاب (خطرالیهودیة العالمیة) تألیف عبدالله التل اقتباس شده که او نیز از کتاب (الکنزالمرصود فى قواعد التلمود) تألیف دکتر رو هلبخ ترجمه یوسف نصرالله، چاپ بغداد1899 م، نقل مى‏نماید.


4 ـ تمام این تعلیمات در تجاوز اخیر یهود 1967( میلادى) بر مردم مسلمان عملى گردید و جهانیان شاهد فجایع آنان بوده و هستند!.

بالادیده

تعداد نظر های داده شده (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر(ایمیل اجباری نیست

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
بالادیده