رواق

بالادیده

 

از آغاز شکل گیری تمدن ،  همواره  ورودی مکان های مقدس  و اسرار آمیز   با دو ستون محافظت شده است . چه در هنر و چه در معماری ستون های دوقلو نمونه اولیه نمادهائی هستند که نشانگر اهمیت معبر یا دروازه ی منتهی به مکانی ناشناخته می باشند. در فراماسونری  این ستون ها  بوآز و جاچین نامیده می شوند   که نمایانگر یکی از   شناخته شده ترین  نماد انجمن های  برادری  اند   و به صورتی برجسته در هنر ، اسناد و ساختمان های ماسونی  مطرح  می شوند

از آغاز شکل گیری تمدن ،  همواره  ورودی مکان های مقدس  و اسرار آمیز   با دو ستون محافظت شده است . چه در هنر و چه در معماری ستون های دوقلو نمونه اولیه نمادهائی هستند که نشانگر اهمیت معبر یا دروازه ی منتهی به مکانی ناشناخته می باشند.

در فراماسونری  این ستون ها  بوآز و جاچین نامیده می شوند   که نمایانگر یکی از   شناخته شده ترین  نماد انجمن های  برادری  اند   و به صورتی برجسته در هنر ، اسناد و ساختمان های ماسونی  مطرح  می شوند ، ضمن این که از نفوذ ناخواسته ی آن در معماری غیرماسونی هم نمیتوان چشم پوشی کرد  . این مقاله به بررسی منشا این نماد کهن و معنای سری آن خواهد پرداخت ...

مفهوم وجود ستون ها ی دو قلو در کنار دروازه های ورودی  مکان های مقدس  به دوران  تمدن های باستانی  بر می گردد .  ( شهر آتلانتیس ، منشا گمشده ی دانش هرمسی و علم کیمیا)

.

دروازه


از دیرباز ، نماد ستون های دوقلو  از دروازه های ورودی  مکان های مقدس و  اسرار آمیز محافظت کرده است . آنها نمایانگر راهرویی به سوی ناشناخته ها و دنیای دیگر هستند . در یونان باستان اصطلاح ستون های هرکول در مورد دماغه ای بلند به کار می رفت که در هر دو طرف ورودی  تنگه ی جبل الطارق قرار داشت . ستونی که در شمال قرار داشت همان صخره طارق در سرزمین بریتانیایی جبل الطارق  است .

 

ستون های هرکول که از معابر منتهی به ناشناخته ها محافظت می کند.

مطابق گفته افلاطون ، سرزمین گمشده ی آتلانتیس در آن سوی ستون های هرکول یعنی در قلمرویی ناشتاخته قرار گرفته بود . در دوره رنسانس هم روایت شده است که ستون ها  به منزله ی اخطاری برای ملوانان و دریانوردان بوده وآنان را از دورتر رفتن باز می داشته است . معنای این  اخطار «در ورای آن چیزی نیست » بود . مفهوم نمادین رد شدن از ستون های هرکول می تواند به معنای ترک پلیدی ها ی دنیای مادی و رسیدن  به مرحله ی بالاتری از فهم و بصیرت باشد .

دو ستون که در یونان باستان «ستون های هرکول» نام داشتند٬ بر دروازه ی گوی هدایتگر واقع شده بودند .

.

 

تصویر روی  جلد کتاب «آتلانتیس جدید »  اثر فرانسیس بیکن که ستون های هرکول را به عنوان دریچه ای رو به دنیای جدید نشان می دهد . طبق افسانه ها ی مکتوم آتلانتیس تمدنی ست که علم کیمیا گری از آنجاشکل گرفته است . تولد مجدد این  سرزمین گمشده برای  قرن ها   رویای دیرین مکتب سری بوده است .

.

«شهر  فلسفه ی برگزیده از بلندترین قله زمین سر بر می آورد و در این جا  خدایان خرد در سعادتی ابدی در کنار هم   اقامت گزیده اند . مقابل ورودی شهر  ستون های نمادین  هرکول قرار دارند که   در تصویر روی جلد کتاب منطق بیکن نمایان است  و بین دو ستون مسیری  رو به تعالی  به تصویر درآمده٬ که انسان را از ابهامات و بلاتکلیفی ها به نظمی تمام عیار که بطور نمادین با رسیدن به گوی هدایتگر محقق می شود٬رهنمون می سازد. " Manly P. Hall, Lectures on Ancient Philosophy

.

در فراماسونری


کاربرد ماسونی دو واژه ی جاچین و بوآز از توضیحات (تحریفات) کتاب مقدس انجیل درباره ی معبد سلیمان گرفته شده است . به اعتقاد مسیحیان معمار سازنده ی معبد سلیمان ، هیرام آبیف فردی برجسته در آیین ماسونی بود .

در سفر اول پادشاهان فصل6آیات 1 تا 38  و فصول 7 و 8  که ابعاد ، ساختمان و مشخصات معبد توصیف  شده است  بخشی وجود دارد که به طور  خاص به ذکر خصوصیات ستون های  دوقلو ی معبد سلیمان می پردازد .

15   او به ساختن دو ستون از جنس برنج پرداخت که هر یک به ارتفاع 18 ذراع بودند  و ریسمانی به طول 12 ذراع  اطراف آنها را در بر گرفته  بود .

16   و او  دو سر ستون از جنس برنج گداخته ساخت که در بالای ستون ها قرار دهد : ارتفاع هر یک ۵ ذراع بود . 

17   و شبکه ای از نقوش شطرنجی و حلقه هایی زنجیروار برای  سرستون ها ؛ 7 ذراع برای یکی و 7 ذراع برای دیگری .

18   و او ستون ها  را ساخت و دو  ردیف  گرداگرد شبکه اول  را  ،با انار سرستون ها را  پوشاند  و به همین ترتیب برای دیگر سرستون عمل کرد .

19   و طرح سرستون های بالای ستون های ایوان معبد به  شکل زنبق بود که به 4 ذراع می رسید .

20    انارهای  روی سرستون ها در دویست ردیف به دور آن ها چیده شده بودند.

21   اوستون راست را  برپا کرد و آن را جاچین نامید و او ستون چپ را نصب  کرد  و آن  را   بوآز   نامید . 

22     و طرح  بالای ستونها از زنبق بود و بدین ترتیب کار ستونها تمام شد . 

سِفر اول پادشاهان فصل 7

برداشت یک هنرمند از معبد سلیمان (طبق توصیفات)

.

از آنجا که جزئیات ساختمان مفاهیم رمزی مهمی را دربردارد تشریح معبد سلیمان در فراماسونری بسیار حائز اهمیت است . در واقع وجود ستون های دوقلو در اطراف مکان مقدس به   معنای دریچه ای به سوی اسرار است   .  

به عقیده ی  خاخام  های   قدیمی   ، سلیمان (ع) بنیان گذار   مکتب   راز  بود  و  معبدی   که  ساخت جایگاهی برای اجرای مراسم هائی که  دارای فلسفه ای ملحدانه و نمادهای آلت ذکور (نماد خدای بعل)  بود . انارها  ،  سرستون های به  شکل  نخل  ، ستون هایی   که   قبل  از  درب  ورودی   قرار  گرفته اند ،  فرشتگان بابلی   و چیدمان  تالارها  و پرده ها  همه  و همه  بیانگر  این  موضوع   هستند  که   معبد   به تقلید   از   مکان  های   امن  و مقدس  مصر  و آتلانتیس    طراحی   شده  است  .Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages

[توجه داشته باشید طبق عقیده یهودیان و مسیحیان سلیمان (ع) نه یک پیامبر ، بلکه یک پادشاه بود]

.

به  همین دلیل جاچین و بوآز به گونه ای برجسته در ساختمان ها ، مقبره ها و اسناد ماسونی نشان داده شده است . درادامه متنی که  توسط آلبرت پایک درباره ی ستون ها به منظور معرفی به  ماسون های جدید نوشته شده است ، می  آید:

« شما به لژ میان دو ستون راه یافته اید . آنها نمایانگر دو ستونی هستند که در دو طرف ورودی شرقی بزرگ ایوان معبد قرار داشتند . ضخامت این دو ستون برنزی به پهنای 4 انگشت بوده و به نقل از کتاب اول و دوم پادشاهان که به تایید ارمیای  نبی رسیده  است ارتفاعی  18 ذراعی داشتند  و ارتفاع  سرستون  آن ها  هم   5  ذراع  بوده  است . بدنه هر کدام از آنها نیز قطری برابر 4 ذراع  داشته است . هر ذراع 1.707 فوت است . یعنی بدنه و سرستون ها  به ترتیب هر یک کمی بیشتر از 30 فوت و 8 اینچ و 8 فوت و 6 اینچ  بوده اند  و قطری برابر 6 فوت و 10 اینچ داشته اند . روی سر ستون ها انارهایی چیده شده بودند. انارها با شبکه ها و حلقه هایی از جنس برنز تزیین شده بودند  و ظاهرشان  به تقلید از نمای  آوند گل نیلوفر آبی یا زنبق مصری که نمادی مقدس برای هندوها و مصری ها بوده  است  ساخته  شده  است . ستون سمت  راست یا ستون  جنوبی با این واژه ی  عبری که در ترجمه ما از انجیل ارائه شده است جاچین نامیده می شد و ستون چپی بوآز .  مترجمان  ما می گویند که  اولی  به  معنای  «او بنا خواهد  کرد»  و دومی  به  معنای  «در آن نیروست » می باشد .  »Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages

این ستون ها نمونه ای تقلیدی از روی ستون های اختصاص یافته به  خدای باد و آتش  در ورودی  معبد معروف  مالکارث[1] در شهر تیر  [2] بودند که توسط هنرمند  تیرانی  ، خوروم[3] ساخته  شده بود . با اینکه  در لژ یورک رایت  [4]  دیدن دو  گوی  افلاکی   و خاکی   بر فرازهر یک از  ستون ها  امری عادی به حساب می آید اما این مسئله لزوما بدین معنا نیست که مقصود از این کار ، تقلید از دو ستون اصلی معبد بوده است .  ما فعلا  مفهوم  نمادین  ستون ها را بدون توضیح رها می کنیم و  تنها این نکته را اضافه می کنیم که «شاگردان پذیرفته شده »   ابزار کارشان را در ستون جاچین نگه می داشتند و در ادامه اطلاعاتی راجع به مفهوم اساطیری  و ادبی آن دو ذکر می کنیم .

«واژه ی  جاچین    که  احتمالا   در زبان عبری    یاکایان تلفظ می شود  ،  اسمی برگرفته از ریشه ی فعل ست  به معنای «اوست که نیرو می دهد و سپس  پابرجا  و  پایدار  و راست  قامت  باقی  می  ماند  . »

واژه ی بوآز (Boaz)همان  واژه ی باز (Baaz) است که به معنی قوی ، نیرو ، قدرت ، توانایی ، پناه ، منبع نیرو  و دژ  می باشد .  پیشوندی  که در این جا به کار رفته  به معنای   " به همراه "  یا  " درون "  است   و  به واژه ،   وجهی   مصدری  می دهد که  در  عبارت  لاتین  نظیر 

Strengthening Roborando ← Roborando = تقویت مشهود    است . واژه ی قبلی  به معنای  "  او بنا خواهد ساخت   "   یا  " راست قامت خواهد ایستاد "  نیز  از  فعل  kun به معنای   " او  راست   ایستاد  "  می آید  و شاید  به معنای  فعال  و انرژی  زا  و نیرو  هم باشد . هم چنین  بوآز به معنای پایداری  و دوام  در زمان فعل  مجهول است ."Albert Pike, Morals and Dogma

 

ستون های دوقلو در صفحه ترسیم ماسونی .

.

داخل یک لژ ماسونی .

.

 

نمادی (بنای یادبود) ماسونی در اسرائیل که ستون های دوقلو را نشان می دهد .

.

کاهنه ی اعظم تاروت که بین جاچین و بوآز نشسته است .

.

معنای سری


همانند سری ترین نماد ها ،  ستون های دوقلوی ماسونی  لایه های معنایی متعددی را در خود پنهان می کنند که برخی برای کفرورزی و و بی حرمتی به ادیان الهی در نظر گرفته شده اند و بقیه در درجات بالاتر فراماسونری آشکار می شوند . به هر حال نظری که عموما   پذیرفته شده است جاچین و بوآز  را نمایانگر تعادل بین دو نیروی مخالف می داند .

« این دو  نام های دو ستون برنزی بودند که در ایوان ورودی معبد سلیمان قرار داشتند . ارتفاع آنها به 18 ذراع می رسید و به طرز زیبایی با حلقه ها یی زنجیره وار و مشبک و انارها تزیین شده بودند .  در بالای هر ستون جامی بزرگ که امروزه به اشتباه  گوی یا توپ نامیده می شود قرار داشت . یکی از جام ها حاوی آتش و دیگری حاوی آب بو د  . گوی افلاکی (جام آتش) بالای ستون سمت راستی (جاچین) نماد انسان الهی و گوی خاکی (جام آب) بالای ستون سمت چپی (بوآز) نماد انسان  زمینی بود .  این دو ستون به ترتیب به وجوه معلوم و مجهول انرژی الهی اشاره می کنند . همانند خورشید و ماه ، گوگرد و نمک ، خوب و بد ، روشنایی و تاریکی .

بین ستون ها دری ست که به خانه ی خدا راه دارد و این طرز چیدمان آنها کنار دروازه های ورودی مکان مقدس  یادآور این نکته است که یهوه خدایی ست دو جنسی (هم مذکر و هم مونث) و انسان گونه . ستون های موازی همان نشانه های دو برج سرطان و جدی هستند که قبلا در تالار تشریفات قرار داشتند و نمایانگر سرحد دوران زندگی فیزیکی یعنی تولد و مرگ بودند . بنابر این ستون ها بر نقطه انقلاب تابستانی و زمستانی دلالت می کنند که امروزه برای فراماسونرها با عنوان جدید " دو یوحنای قدیس " شناخته می شوند .» Hall, op. cit

«آلِف  مرد است ؛ بِت زن است ؛ عدد 1 نماد اصول دینی و عدد 2 نماد احکام است؛ A وجه معلوم است ؛ B وجه مجهول است ؛یگانگی  بوآز  است  ؛ترکیب و زوجیت جاچین است ؛ در سه گانه ی Fohi ، یگانگی  YANG است   و زوجیت   YINاست .

بوآز   و جاچین  نام دو ستون نمادین اند که قبل از ورودی اصلی معبد  کابالیستی سلیمان قرار دارد . در  کابالا این ستون ها تمامی رموز مر بوط به مخالفت ها و خصومت های طبیعی ، سیاسی و مذهبی  را توضیح می دهند  و  نیز نزاع خلقت بین زن و مرد را روشن می سازند . طبق قانون طبیعت ، زن باید در مقابل مرد   مقاومت کند و مرد باید زن را اغوا کند و بر او  چیره  شود . 

اصل معلوم به دنبال اصل مجهول است . فضای پر به فضای خالی تمایل دارد ،آرواره های مار بزرگ به دم او متمایل می شوند  و مرد در گردش به دور خود هم زمان هم پرواز می کند و هم از علایق خود پیروی می کند . زن از مرد آفریده شد  و خلقت جهانی نوعروسی ست برای اولین اصل .  این بدان معنا نیست که پیوند   دائمی  عقل و ایمان٬ موجب تمایز و جدایی  کامل آنها می گردد٬ بلکه اینگونه توجیه می شود که کنترل متقابل آندو٬ توافق برادرانه ی آنها را کمرنگ می سازد . و این است مفهوم  ستون های   ورودی ایوان  معبد سلیمان . یکی سفید است و دیگری سیاه . آنها متمایز از هم اند  و حتی در ظاهر هم با یکدیگر متفاوتند  اما اگر نیرویی ناآگاه  بخواهد آنها را با نزدیک ساختن به هم متصل کند ، سقف گنبد فرو خواهد ریخت . این دو ستون گرچه مجزا هستند ولی قدرت آنها یگانه است ؛ آنها دو نیرو هستند که یکدیگر را نابود می کنند .

دقیقا به دلیلی مشابه ، نیروی روحانی   هرگاه قصد ربودن نیروی جسمانی را داشته باشد ضعیف می شود  و بالعکس  نیروی جسمانی هم قربانی دست درازی نیروی روحانی می شود . گرگوری هفتم قلمرو پاپ را نابود کرد  ؛ پادشاهان تفرقه انداز ازبین رفته و خواهند رفت .

انسان برای تعادل به دو پا نیاز دارد ، جهان به وسیله دو نیروی جاذبه حرکت می کند ، تداوم نسل به هر دو جنس   نیازمند است .  و این همان معنای راز سلیمان است که با دو ستون جاچین و بوآز نمایان شده است . » Eliphas Levi, Dogme et Rituel

گفته می شود اتصال دو ستون ، ستون سومی را به وجود می آورد که در وسط قرار می گیرد  و نماد   انسان است . 

« هنگامی که بین دو ستون تعادل برقرار شود  این امر به معنای پیوند سوشومنا[5] و کوندالینی [6]    است . این ازدواج مقدس یک " هاله ی آتش" می سازد که اگر به بدن انسان تابیده شود او را با نور الهی پر می کند  و پس از آن است که بشریت سومین ستون معبد خرد می شود . زن یا مرد ستونی خواهند بود که به وسیله ی ترکیب نیروها  قدرت (جاچین)   و زیبایی (بوآز) شکل گرفته است . این  عمل کلمه گم شده را در سیستم ارتعاشی تجسم فیزیکی روح شکل  می دهد . »

رواق
بالادیده

تعداد نظر های داده شده (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر(ایمیل اجباری نیست

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
بالادیده